top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen

De webshop van 'de post op', met maatschappelijke zetel te Terlinckstraat 42, 2600 Berchem, BTW BE0740.585.892, biedt de mogelijkheid tot online aankoop van de erin weergegeven producten. De Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling, gaat de Klant onherroepelijk akkoord met deze AV. Enige afwijking van de AV is enkel geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door 'de post op'. 'de post op' behoudt zich het recht voor de AV ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigen zullen van toepassing zijn vanaf het moment van hun publicatie.

 

Artikel 2 - Aanbod

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 'de post op' kan evenwel niet garanderen dat er geen afwijking is met de eigenlijke producten. Wanneer de Klant bijkomende inlichtingen wenst over de producten of enig aspect van de aankoop, dient hij deze voorafgaand aan zijn aankoop in te winnen via het emailadres kaartje@depostop.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde en zonder motivering worden aangepast of ingetrokken.

 

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden apart aangegeven en variëren naargelang het bedrag van aankoop en de bestemming.

 

Artikel 4 - Betaling

'de post op' hanteert geen minimale orderafname. Betaling gebeurt uitsluitend tijdens het aankoopproces via de aangegeven betalingsmethode(s). Facturen worden enkel op aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B).

 

Artikel 5 - Levering

Producten besteld via de webshop worden geleverd in België en Nederland. De vermelde leveringstermijn is louter indicatief. 'de post op' kan niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van producten na het ogenblik van verzending. Indien een bestelling om deze reden niet aankomt, is 'de post op' niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.

 

Artikel 6 - Retourbeleid

De Klant heeft het recht om de aangekochte producten te retourneren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. De Klant moet 'de post op' hiervan per email (kaartje@depostop.be) informeren. Na ontvangst van een retourbevestiging, moeten de artikelen binnen 10 kalenderdagen worden terug gezonden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. 'de post op' betaalt enkel de aankoopprijs van de artikelen terug, niet de verzendkosten, tenzij het een verkeerdelijk geleverd artikel betreft. Na ontvangst van de retourneerde bestelling, zal het aankoopbedrag binnen 30 kalenderdagen terug betaald worden.

 

Artikel 7 - Conformiteit

De Klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien één of meer van de geleverde producten niet voldoen aan de afgegeven garantie, dient de Klant dit binnen 48 uur na ontvangst 'de post op' hiervan per email (kaartje@depostop.be) op de hoogte te brengen, met beschrijving van het gebrek + enig bewijsmateriaal (foto). Na beoordeling van de garantie aanspraak, wordt het artikel door 'de post op' vervangen of vergoed. De garantie is nooit van toepassing op niet-conformiteit ontstaan door enig abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 8 - Contact

'de post op' is bereikbaar via e-mail (kaartje@depostop.be). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9 - Privacy en persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij 'de post op', staat de Klant uitdrukkelijk de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens toe voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen. Persoonsgegevens worden uitsluitend door 'de post op' gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van 'de post op' en is beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht. Alle inhoud zoals foto’s, logo’s, tekst, lay-out, merknamen is eigendom van 'de post op'. 

 

Artikel 11 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties als bewijsmateriaal kunnen dienen.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

 

Artikel 13 - Contactgegevens 

'de post op':

Hanne Jespers

Terlinckstraat 42

2600 Berchem

kaartje@depostop.be

0032(0)0485153011

BTW nummer: BE0740.585.892

bottom of page